OPORTUNITATI

Invitatie pentru propuneri de analize tintite - programul european de cooperare ESPON 2020

Secretariatul ESPON - programul european mandatat sa gestioneze fondurile europene disponibile pentru analizele teritoriale paneuropene, a deschis, pâna la 26 ianuarie 2018, invitatia adresata factorilor de decizie si expertilor din administratiile locale, regionale si nationale implicati în planificarea spatiala si amenajarea teritoriala de a prezenta propuneri de analize focalizate/tintite. Cererea de propuneri are la baza obiectivul specific 2 (SO2) al programului ESPON 2014-2020, respectiv „Un transfer de cunostinte îmbunatatit si utilizarea sprijinului analitic”.

Solicitantii eligibili pot fi institutii nationale, regionale sau locale cu experienta în politicile de amenajare a teritoriului sau în stabilirea unor programe europene. Partile interesate pot candida individual sau pot forma grupuri/consortii din mai multe institutii care au probleme si necesitati comune. Deoarece analizele tintite ale ESPON vizeaza obtinerea unor cunostinte practice privind spatiul european, reutilizabile în procesele de luare a deciziilor si în strategiile de management, candidatii vor trebui sa îsi bazeze propunerile de tematici pe identificarea nevoilor lor în ceea ce priveste dezvoltarea politicilor si planificarea regionala, integrând în acelasi timp o perspectiva europeana.

Propunerile selectate vor fi apoi transformate în cereri de oferte pentru a finanta realizarea analizelor de catre cercetatorii europeni, în colaborare cu practicienii care le-au initiat.
Aplicatiile se pot face numai digital; informatiile detaliate privind formularul de aplicare si ghidul beneficiarului pot fi descarcate la adresa: https://www.espon.eu/targeted- analyses. Întrebarile privind aceasta invitatie trebuie adresate direct secretariatului ESPON, la email-ul pus la dispozitia celor interesati:[email protected]. Schimb de idei pe aceasta tema: LinkedIn group "ESPON stakeholders".
 
 
Date generale despre Programul de Cooperare ESPON 2020:
acesta este menit sa sprijine factorii de decizie si expertii practicieni în realizarea analizelor teritoriale si studiilor privind tendintele europene în diverse domenii de actualitate, spre exemplu: evolutii pe piata muncii sau în domeniul investitiilor, modele de mobilitate, schimbarile demografice si impactul lor societal, abordari inovatoare pentru sanatate si afaceri sociale, impactul schimbarilor climatice asupra teritoriului european, migratia, economia circulara, legatura dintre ariile protejate si dezvoltarea teritoriala, serviciile publice în zonele transfrontaliere, perspective pentru spatiul alpin sau zona Marii Baltice, planificarea strategica în ariile metropolitane, etc.
O atentie sporita a programului este orientata catre:
-          atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020,
-          politica de coeziune 2014-2020,
-          coeziunea sociala, economica si teritoriala a UE.
Aria programului acopera teritoriul celor 28 state membre ale Uniunii Europene, precum si al celor 4 state partenere: Islanda, Norvegia, Lichtenstein si Elvetia.
Obiective principale: Obiectivul programului de cooperare ESPON 2020 este acela de a sprijini consolidarea eficacitatii politicii de coeziune a UE si a altor politici si programe sectoriale din cadrul fondurilor structurale si de investitii europene (fonduri ESI), precum si a politicilor nationale si regionale de dezvoltare teritoriala, prin intermediul producerii, diseminarii și promovarii de date teritoriale care sa vizeze întregul teritoriu al statelor participante la program.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe