OPORTUNITATI

Invitatie pentru manifestarea interesului: participare la programul de nfratire al Conventiei Primarilor pentru clima si energieSecretariatul Conventiei Primarilor pentru Clima si Energie a anuntat la 27 iunie a.c. deschiderea perioadei de înscriere pentru programul de înfratire al Pactului european al primarilor pentru clima si energie.   Programul de înfratire al Conventiei ofera posibilitatea oraselor, regiunilor si provinciilor din întreaga Europa sa participe la schimburi de înfratire care urmaresc cresterea capacitatii administrative si a cunostintelor autoritatilor locale pentru a atenua si a se adapta la schimbarile climatice cu care societatea actuala se confrunta.

Programul este deschis:

● tuturor semnatarilor Conventiei primarilor (adica municipalitati) din tarile asociate programului UE „Orizont 2020”, cu exceptia Armeniei, Georgiei, Republicii Moldova si Ucrainei, cu conditia ca acestia sa ia masurile necesare înainte de prima lor vizita de înfratire, ca sa-si îndeplineasca angajamentele anterioare ale Conventiei (aderarea, depunerea SEAP, monitorizarea);

● celor care NU au semnat Conventia primarilor din UE, cu conditia sa subscrie la Cadrul Conventiei europene 2030 înainte de prima lor vizita de înfratire;

● tuturor coordonatorilor teritoriali ai Conventiei (adica regiunile, provinciile, județele, ...) din tarile asociate la programul UE „Orizont 2020”;

● coordonatorilor care nu apartin unor semnatari ai Conventiei primarilor din UE, cu conditia ca acestia sa se angajeze ca adera la Pactul primarilor înainte de vizita lor de înfratire.

Aceasta noua initiativa permite autoritatilor locale si teritoriale europene sa participe la doua tipuri de schimburi - mentorat si schimburi de tip peer-to-peer. Toate municipalitatile, indiferent de dimensiune, sunt încurajate sa aplice ca mentori, iar cei care o fac vor putea sa participe pentru prima data la un atelier de lucru numai pentru mentori!

Pentru acest apel, vor fi finantate în total 6 schimburi de înfratire pentru municipalitati si un schimb de coordonatori teritoriali.

Autoritatile locale si regionale interesate sa participe la program trebuie sa aplice înainte de data de 14 septembrie 2018 ora 17:00 CET prin depunerea formularului de cerere online care se gaseste pe site-ul oficial: https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1574-apply-now-for-the-new-call-of-the-covenant-twinning-programme.html.   Contact direct pentru detalii: Pier Paolo Saraceno[email protected]

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe