OPORTUNITATI

Finantare europeana pentru zonele rurale din Republica Moldova - cerere de propuneri de proiecte 2019Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte „Modernizarea zonelor rurale în Republica Moldova ", care va fi finantata prin bugetul Instrumentului pentru vecinatate".     Obiective:
* sa contribuie la îmbunatatirea calitatii conditiilor de trai din mediul rural pentru o dezvoltare durabila si favorabila incluziunii în Republica Moldova; * sa creasca atractivitatea zonelor rurale prin modernizarea orientata a facilitatilor sociale si culturale. Data limita pentru depunerea notelor de concept: 17 iunie 2019   Eligibilitate: entitati legal constituite, organizatii ale societatii civile (CSO), asociatii de IMM-uri, organizatii de afaceri implicate în regenerare economica, întreprinderi sociale, etc. din statele membre ale UE si Republica Moldova Bugetul total al cererii: 1.000.000 €; se acorda maximum 90% cofinantare. Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe