OPORTUNITATI

Finantare europeana pentru centre de excelenta profesionala, cerere de propuneri de proiecte "Erasmus+", actiunea-cheie 3, "Sprijin pentru reformarea politicilorTitlul cererii: „Centre de Excelenta Profesionala”   Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 20 februarie 2020   Eligibilitate: fiecare tara trebuie sa includa: (a) cel putin o întreprindere, reprezentantul unei industrii sau al unui sector si (b) cel putin un furnizor de educatie profesionala si formare profesionala (secundar si/sau superior). Pot fi parteneri eligibili si: serviciile publice de ocupare a fortei de munca, autoritatile/agentiile de dezvoltare regionala, autoritatile de certificare nationale sau regionale, institutele de cercetare, agentiile de inovare, întreprinderile sociale, sindicatele, organizatiile active în domeniul incluziunii si reintegrarii sociale, etc.   Buget: 20.000.000 €; se acorda pâna la 80% cofinantare. Agentia va organiza pe 5 noiembrie a.c. o sesiune de informare online, pentru a oferi potentialilor solicitati interesati informatii suplimentare despre cerere. Sesiunea online poate fi urmata live aici.   Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe