OPORTUNITATI

Finantare "Erasmus+", actiunea-cheie 3, "Sprijin pentru reformarea politicilor - Incluziune sociala si valori comune; contributie in domeniul educatiei si formarii "Comisia Europeana a deschis o cerere de propuneri de proiecte „Erasmus+”, actiunea-cheie 3 „Sprijin pentru reformarea politicilor” Titlul cererii: „Incluziune sociala si valori comune: contributie în domeniul educatiei si formariiData limita pentru depunerea aplicatiilor: 25 februarie 2020 Eligibilitate: organizatiile publice si private active în domeniul educatiei si formarii în general, precum si în domeniul educatiei adultilor, sau alte organizatii ori sectoare socio-economice care desfasoara activitati transsectoriale (de exemplu, organizatii culturale, societatea civila, organizatii sportive, centre de recunoastere, camere de comert, organizatii comerciale, etc.). Daca sunt implicate institutii de învatamânt superior, acestea trebuie sa detina o Carta Universitara Erasmus (ECHE). Precizam ca cererea prevede 2 loturi cu obiective generale si speciale separate, iar in cadrul activitatilor care pot fi proiectate pentru implementare, comunitatile si autoritatile locale pot avea un rol important, spre exemplu: activitati de formare si alte activitati de consolidare a capacitatilor (pentru profesori, autoritati locale, personalul centrelor de detetție, etc.) ; formare si alte activitati de consolidare a capacitatilor (pentru personalul autoritatilor locale sau regionale, personalul organizatiilor societatii civile, al asociatiilor, etc.)   Buget: 20.000.000 €; se acorda pâna la 80% cofinantare. Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe