OPORTUNITATI

Consultare publica pentru evaluarea programului COSME 2014-2020

Comisia Europeana a deschis, pâna la 31 august 2017, o consultare publica pentru evaluarea la jumatatea perioadei a „Programului pentru competitivitatea întreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii” (COSME) (2014 - 2020). Sunt invitati sa raspunda atât publicul larg, cât si toate părtile interesate, în special: întreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri), reprezentantii IMM-urilor, incluzând organizatiile profesionale si autoritatile publice nationale, regionale sau locale.
Comisia va prezenta un rezumat al raspunsurilor dupa încheierea perioadei de consultare. Rezultatele vor fi luate în considerare în contextul pregatirii raportului privind evaluarea intermediara a programului COSME. Aceasta consultare publica face parte din evaluarea intermediara a programului COSME.
COSME a fost lansat în 2014 si se va finaliza în 2020, beneficiind de o finantare în valoare de 2,3 miliarde €. Programul include mai multe actiuni, al caror scop este sa duca la îndeplinirea a 4 obiective:
    îmbunatatirea accesului la finantare pentru IMM-uri, prin instrumentele financiare dedicate,
    facilitarea accesului IMM-urilor la piete, în special cu ajutorul Retelei întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network - EEN), al serviciilor de asistenta pentru IMM-uri cu privire la drepturile de proprietate intelectuala si al portalului „Europa ta - Întreprinderi”,
    crearea unui mediu favorabil întreprinderilor si competitivitatii pentru a încuraja înfiintarea de întreprinderi si dezvoltarea acestora,
    promovarea antreprenoriatului, în special prin actiuni de îndrumare si programe specifice adresate antreprenorilor.
Evaluarea acopera activitatile derulate în perioada 2014 - 2016 pentru tarile UE si tarile participante la programul COSME.
Chestionarul consultarii, varianta în limba româna, este disponibil si poate fi completat online la adresa:https://ec.europa.eu/eusurvey/ runner/5c181478-54b6-4193- 8100-091bd11cfdd8?draftid= 01d44d39-a377-485c-93af- c38856514411&surveylanguage=RO
Întrebarile referitoare la aceasta consultare trebuie adresate direct Comisiei Europene, la adresa grow-cosme@ec.europa.eu.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe