OPORTUNITATI

Consultare publica pe tema evaluarii Regulamentului (CE) privind transferurile de deseuri  Comisia europeana a deschis la 30 ianuarie 2018 o consultare publica privind transferul de deseuri. În prezent, Comisia realizeaza o evaluare pentru a analiza daca Regulamentul privind Transferurile de Deseuri (RTD), inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1418/2007, îsi îndeplinesc obiectivele, utilizând urmatoarele criterii: eficacitate, eficienta, coerenta cu alte politici, relevanta si valoare adaugata europeana. În cadrul examinarii coerentei, evaluarea va lua în considerare legislatia UE privind deseurile, obiectivele generale ale politicii de mediu a UE, inclusiv ale economiei circulare, precum si alte politici ale UE: politica industriala/politica privind materiile prime si politica comerciala, politica privind piata interna, etc.   Aceasta evaluare va include o examinare a costurilor si beneficiilor asociate punerii în aplicare a RTD pentru partile interesate la nivel local, national si european. Concluziile obtinute vor fi utilizate pentru a evalua performanta RTD pâna în prezent.   Titlul consultarii: „Consultare publica pe tema evaluarii Regulamentului privind transferurile de deseuriGrup tinta: consultarea se adreseaza tuturor partilor interesate, inclusiv cetateni, întreprinderi, organizatii, autoritati publice, etc. Prezentul chestionar este disponibil în 23 de limbi oficiale ale UE. Participarea la consultare se poate face pe pagina oficiala în româna: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e8b3e593-4fb6-411d-a159-7344a4e2dd1f?draftid=e0947b16-b62e-4223-8ff7-cb9877e1d591&surveylanguage=RO   Data limita pentru completarea chestionarului: 27 aprilie 2018   Informatii suplimentare pe pagina oficiala a consultarii: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_ro Contact direct pentru detalii si nelamuririDirectia Generala Mediu, Comisia Europeana, Bruxelles, WSRevaluation@trinomics.eu   Transparenta datelor: organizatiile care doresc sa raspunda la aceasta consultare sunt invitate sa ofere publicului informatii relevante în ceea ce le priveste, înscriindu-se înRegistrul de transparenta al UE, si sa-si asume codul de conduita aferent. În cazul în care organizatia nu este înregistrata si nu doreste sa faca acest lucru pentru moment, contributia sa va fi publicata separat de cele ale organizatiilor înscrise în registru.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe