OPORTUNITATI

Consultare publica europeana referitoare la evaluarea Directivei europene 2008/99/CE privind protectia mediuluiÎn 2008, UE a adoptat Directiva 2008/99/CE privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal. Obiectivul general al directivei este acela de a asigura o protectie mai eficienta a mediului. Comisia evalueaza directiva prin prezenta consultare, pentru a stabili daca aceasta si-a atins obiectivele legate de contributia la o mai buna protectie a mediului. Evaluarea va analiza rezultatele pentru perioada în care directiva a fost aplicabila, 2011-2018, si cu privire la toate statele membre. Accentul va fi pus pe infractiunile legate de deseuri si cele împotriva speciilor salbatice, precum si pe poluare (apa/aer/sol), întrucât acestea afecteaza în cea mai mare masura statele membre, dar si pentru ca cele mai multe date si informatii din domeniul public privesc infractiunile mentionate. Evaluarea va analiza criteriile referitoare la eficacitate, relevanta, eficienta, coerenta/complementaritate si valoare adaugata la nivelul UE. Consultarea vizeaza în special publicul, retele practicienilor din domeniul mediului care se ocupa cu combaterea infractiunilor împotriva mediului si asigurarea conformitatii, asociatiile si organizatiile de mediu, partile interesate din industrie si întreprinderile vizate, asociatiile de vânatori si de agricultori, organismele si agentiile internationale si europene relevante, precum si mediul academic, autoritatile nationale, regionale si locale si avocatii apararii. Consultarea este deschisa pâna la 2 ianuarie 2020, iar formularul online poate fi completat direct în limba româna la adresa electronica: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/environmentalcrimedirectiveevaluationsurvey2019?surveylanguage=ro (autentificarea in sistemul ECAS al Comisiei europene este obligatorie pentru deschiderea paginii chestionarului). Pentru alte detalii privind aceasta consultare, trebuie contactata direct Comisia Europeana la adresa de contact mentionata pe pagina oficiala: [email protected]. Din motive de transparenta, organizatiile si institutiile interesate sa participe sunt rugate sa se înscrie în Registrul de Transparenta al UE si sa subscrie la codul sau de conduita, în cazul în care acest lucru nu a fost facut deja pentru alte situatii. Detalii în limba romana la adresa: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro .

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe