OPORTUNITATI

Consultare publică europeana referitoare la Directiva 91/271/CEE a Consiliului privind tratarea apelor urbane rezidualComisia Europeana a deschis pâna la 19 octombrie 2018 o consultare publica referitoare la Directiva 91/271/CEE a Consiliului privind tratarea apelor urbane reziduale. Contextul actual al deschiderii acestei consultari: Obiectivul consultarii este, pe de o parte, aflarea opiniilor si perceptiilor cetatenilor în legatura cu apele urbane (reziduale) si, pe de alta parte, colectarea informatiilor mai detaliate si a opiniilor expertilor, publicului-larg si a entitatilor private care se ocupa de punerea în aplicare a aspectelor specifice ale directivei. Au trecut 27 de ani de la adoptarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale, iar Comisia Europeana a decis sa realizeze o evaluare. În esenta, evaluarea urmareste sa verifice daca directiva îsi îndeplineste scopul, daca obiectivele sale sunt în continuare relevante în prezent si daca costurile care decurg din cerintele directivei sunt justificate. Chestionarul este disponibil online si poate fi completat în toate limbile oficiale ale UEhttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UWWTD_Survey_2018?surveylanguage=RO . Chestionarul este structurat în doua parti: una pentru publicul larg si cealalta pentru experti, fiind vorba de întrebari mai detaliate si mai tehnice. Nu este obligatorie completarea ambelor parti. Alte detalii: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_ro Contact direct la Comisia Europeana: DG Mediu: [email protected] Din motive de transparenta, organizatiile si institutiile interesate sa participe sunt rugate sa se înscrie în Registrul de Transparenta al UE si sa subscrie la codul sau de conduita, în cazul în care acest lucru nu a fost facut deja pentru alte situatii. Detalii în limba romana la adresa: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro .

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe