OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte, programul IAP 2014-2020, Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare, infratirea oraselor Turcia-UE

Comisia Europeana, prin directia generala EuropAid, responsabila pentru implementarea programelor si proiectelor de ajutor extern în întreaga lume, a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte în cadrul IAP II (2014-2020) „Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare″.
 
Titlul cererii: „Actiune de înfratire a oraselor între Turcia si Schema de ajutor financiar a UE
 
Eligibilitate: solicitantul principal trebuie sa fie: o persoana juridica sau/si nonprofit, stabilita într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia sau într-o tara eligibila în conformitate cu Regulamentul IAP si
• sa fie o administratie locala din Turcia (municipalitate, administratie provinciala speciala, uniunea altor municipalitati decât UMT/Uniunea Municipalitatilor din Turcia, districte, etc.) SAU;
• sa fie o autoritate locala din statele membre ale UE sau dintr-o tara eligibila, în conformitate cu Regulamentul IPA
Mai pot participa ca beneficiari: universitati, federatii, asociatii, camere de comert, agentii de dezvoltare, etc.
 
Data limita pentru depunerea unei note succinte de prezentare a propunerii: 9 martie 2018; termenul limita pentru depunerea propunerii în varianta integrala va fi anuntat doar celor a caror nota succinta a fost evaluata pozitiv.
 
Bugetul total al cererii: 2.600.000 €; cofinantare între 50% si 90% din totalul costurilor eligibile. 
Fisa de prezentare se regaseste în anexa.(click aici)
 

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe