OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte a Instrumentului pentru Cooperare si Dezvoltare/programul DEARComisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte „Sensibilizarea publicului la problemele legate de dezvoltare si promovarea educatiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeana” - Cerere restrânsa de propuneri/evaluarea unei note de concept.   Cererea se înscrie în programul DEAR, componenta a „Instrumentului de Cooperare pentru Dezvoltare”, masura “Organizatii ale societatii civile si autoritati locale”.   Programul european de dezvoltare a educatiei  și de crestere a nivelului de constientizare (DEAR) îmbunatateste întelegerea, abilitatile si angajamentul critic al publicului european în ceea ce priveste dezvoltarea si problemele legate de aceasta. Programul prevede 30 milioane € pe an pentru proiecte în toate statele membre ale UE si acopera teme diverse, precum consumul durabil, schimbarea climatica, eradicarea saraciei, egalitatea între sexe si educatie. Obiectivul general al acestei cereri de propuneri de proiecte este de a asigura angajamentul cetatenilor UE în ceea ce priveste dezvoltarea si de a contribui la modele de viata durabile ale cetatenilor UE.   Data limita pentru depunerea notelor de concept: 25 septembrie a.c.   Eligibilitate: organizatii/entitati ale societatii civile (OSC) si asociatii ale acestora; autoritati locale si asociatii ale acestora   Bugetul total al cererii: 77.000.000 €; se acorda max 90% cofinantare.   Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe