OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte 2019 pentru promovarea produselor agricole - programe simpleComisia Europeana a lansat la 15 ianuarie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2019 „Programe simple – promovarea produselor agricole. Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piata interna si în tarile terte în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European si al Consiliului”.   Obiectivul general al actiunilor de informare si promovare este cresterea competitivitatii sectorului agricol al Uniunii.   Eligibilitate:  Solicitantii trebuie sa fie organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauza, organizatii de producatori si asociatii ale acestora sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si activitate actiunile de informare si de promovare pentru produsele agricole si care au fost însarcinate de statele membre sa îndeplineasca o misiune de serviciu public în acest sector.   O propunere de proiect pentru programe simple, indiferent ca se adreseaza pietei interne a UE sau tarilor terte, poate sa fie depusa de un singur solicitant sau poate sa prevada un consortiu cu mai multi parteneri din acelasi stat membru, iar managementul este asigurat de autoritatile nationale.   Data limita pentru depunerea propunerilor: 16 aprilie 2019   O zi de informare privind aceasta cerere de propuneri va fi organizata la Bruxelles la 7 februarie 2019.   Bugetul total al cererii95.000.000€, diferite grade de cofinantare, detalii in textul oficial al cererii Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe