OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte 2018 - programe simple pentru promovarea produselor agricole

Comisia Europeana a lansat la 12 ianuarie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2018 „Programe simple – promovarea produselor agricole. Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piata interna si în tarile terte în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European si al Consiliului”.
 
Obiectivul general al actiunilor de informare si promovare este cresterea competitivitatii sectorului agricol al Uniunii.
 
Eligibilitate:  Solicitantii trebuie sa fie organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauza, organizatii de producatori si asociatii ale acestora sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si activitate actiunile de informare si de promovare pentru produsele agricole si care au fost însarcinate de statele membre sa îndeplineasca o misiune de serviciu public în acest sector.
 
Data limita pentru depunerea propunerilor: 12 aprilie 2018
 
O zi de informare privind aceasta cerere de propuneri va fi organizata la Bruxelles la 31 ianuarie 2018
 
Bugetul total al cererii: 95.000.000€, diferite grade de cofinantare, detalii in textul oficial al cererii
Fisa de prezentare se regaseste în anexa.(click aici)

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe