OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte 2018 - programe multinationale pentru promovarea produselor agricole

Comisia Europeana a lansat la 12 ianuarie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2018 „Programe multinationale – promovarea produselor agricole. Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piata interna si în tarile terte în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European si al Consiliului”.
 
Obiectivul general al actiunilor de informare si promovare este cresterea competitivitatii sectorului agricol al Uniunii.
Atentie: Programul anual de lucru al Comisiei pentru 2018, adoptat prin Decizia de punere în aplicare din 15 noiembrie 2017, stabileste detaliile pentru acordarea de cofinantare si prioritatile pentru programele simple si multinationale pe piata interna si în tarile terte. Programul este disponibil la urmatoarea adresa de web:http://ec.europa.eu/ agriculture/promotion/annual- work-programmes/2018/index_en. htm
Eligibilitate:  Solicitantii trebuie sa fie organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru sau de la nivelul UE si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauza sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si activitate actiunile de informare si de promovare pentru produsele agricole si care au fost însarcinate de statele membre sa îndeplineasca o misiune de serviciu public în acest sector.
 
Data limita pentru depunerea propunerilor: 12 aprilie 2018
 
Bugetul total al cererii: 74.100.000.000€, cofinantare de 80%   
 
O zi de informare privind aceasta cerere de propuneri va fi organizata la Bruxelles la 31 ianuarie 2018
 
Fisa de prezentare se regaseste în anexa.(click aici)

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe