OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte 2017, programul "COSME" 2014-2020, Parteneriate strategice europene de clustere pentru investitii de specializare inteligenta

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 „Parteneriate strategice europene de clustere pentru investitii de specializare inteligenta, „Programul pentru competitivitatea întreprinderilor si IMM-urilor″ (COSME) 2014-2020.
 
Eligibilitate: organizatii de clustere sau retele de organizatii de afaceri, parcuri stiiintifice si centre tehnologice implicate în sprijinirea intensificarii colaborarii, a crearii de retele si a învatarii în clusterele de inovare pentru stimularea activitatilor de inovare
 
Data limita pentru depunerea propunerilor: 8 martie 2018
 
Bugetul total al cererii: 2.800.000 €; 75% din totalul costurilor eligibile. 
Fisa de prezentare se regaseste în anexa.(click aici)

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe