OPORTUNITATI

Apel propuneri proiecte - Tineri pentru Romania - 2020Ca în fiecare an, Asociația belgiană « Jeunes en Roumanie », lansează apelul pentru identificarea comunelor din România ce doresc să participe la Proiectul «Tineri pentru România», proiect derulat în colaborare cu UNCJR. Acest proiect constă în organizarea de tabere de scouts (pionieri) belgieni  pentru o perioadă de 2 săptămâni în luna iulie 2020, în vederea desfășurarii de activități de voluntariat în folosul comunităților locale din România. Menționăm că, în afară de oferirea unui spațiu de cazare gratuit (școală, cămin, sală de sport, sau orice alt spațiu în care tinerii își pot amenaja o sală de dormit, cu acces la o bucătărie și grupuri sanitare), nicio altă cheltuială nu este în sarcina comunei gazde. Toate cheltuielile legate de hrană și transport si le acoperă singuri.   De asemenea, este absolut obligatoriu ca : -              o persoană din cadrul primăriei sau a unei școli din comună să fie desemnată coordonator local al activităților si să fie disponibilă pe perioada desfășurarii proiectului ; -              să fie realmente nevoie de lucrările/activitățile de voluntariat ce le propuneți.   In fișiere anexate se regăsesc: -              o descriere succintă a proiectului « Tineri pentru România » ; -              formularul de înscriere pentru ediția 2020 a acestuia.   Un dosar complet al activităților desfășurate în ultimii ani poate fi accesat la adresa: http://www.jeunesenroumanie.org   Activitățile din vara anului 2020 se vor concentra pe următoarele domenii : •             Animație cu copiii ce nu au posibilitatea de a pleca în vacanță. •             Santier (lucrări ușoare de reparații, renovare, sprijin pentru vârstnici la lucrarile agricole, etc.). •             Ecologizare (albii de râuri, parcuri, zone de agrement, etc). •             Animație combinată cu șantier/ecologizare.   Menționăm că majoritatea acțiunilor desfășurate de tinerii belgieni în România în decursul ultimilor ani s-au bucurat de succes și apreciere din partea comunităților locale ce i-au găzduit, fiind remarcate atât seriozitatea cât și avansatul spirit de voluntariat al participanților.   Pentru ca grupurile de tineri să fie în măsură să-și organizeze din timp deplasarea precum și suportul financiar necesar, formularele de înscriere sunt așteptate la adresa contact@jeunesenroumanie.org cel mai târziu până la data de 30 noiembrie 2019.
ANEXA1 ANEXA2

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe