OPORTUNITATI

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI pentru implementarea proiectului cod SIPOCA 304 / cod MySMIS 110309Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al proiectului „Dezvoltarea de politici şi mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entităţi asociative de tip intercomunitar şi promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulează selecția de experți în vederea implementării activității – Creșterea capacității personalului din ONG-uri și parteneri sociali de a formula politici publice referitoare la serviciile furnizate de către entități de utilitate publică și parteneriate de tip public-privat și promovarea principiilor orizontale prin sesiuni de instruire specifice.    DESCARCA ANUNT

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe