NOUTATI

Sesiuni de coaching privind armonizarea PAED şi PMUD n cadrul proiectului SIMPLAProiectul SIMPLA – Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning, finanţat prin Programul Orizont 2020, sprijină autoritățile locale în armonizarea PAED și PMUD, vizând municipalități mici și mijlocii cu o populație cuprinsă între 50.000 și 350.000 de locuitori şi propunând o abordare în patru etape pentru a susţine planificarea armonizată. Sesiunile de instruire și coaching, bazate pe o metodologie solidă dezvoltată la nivel transnațional, vor conduce la dezvoltarea în comun a planurilor de energie durabilă și mobilitate. În cadrul primei sesiuni de coaching care a avut loc la Alba Iulia, la sfârșitul lunii ianuarie 2018, experți specialişti au sprijinit prima etapă a procesului de armonizare efectivă a PAED şi PMUD pentru două municipalități - Alba Iulia și Sebeș. Alte trei sesiuni de coaching au avut loc la începutul lunii februarie, când celelalte 3 municipalități selectate, respectiv Baia Mare, Oradea și Târgu Mureș, au beneficiat de sprijinul experţilor în armonizarea efectivă a planurilor lor de energie și mobilitate. Cele cinci autorități publice locale, selectate ca beneficiari ai activităților de coaching, s-au angajat în armonizarea PAED-urilor și a PMUD-urilor, un proces care aduce în cele din urmă beneficii în ceea ce privește creșterea eficienței energetice și obținerea unor rezultate mai bune printr-un impact cumulativ. Deși ambele planuri (PAED și PMUD) au ca scop reducerea emisiilor de poluanți, promovează dezvoltarea urbană durabilă, sporesc atractivitatea urbană și calitatea vieții, ele se influențează reciproc și chiar se suprapun în implementare. Prin urmare, adoptarea lor necesită o abordare coordonată, capabilă să maximizeze sinergiile și complementaritățile prin planificare armonizată. Scopul principal al primelor întâlniri de coaching interactiv a fost de a evalua inițial problemele specifice și aspecte legate de planificarea durabilă, precum și legislația națională în domeniu, în vederea realizării unui inventar al informațiilor utile care să fie integrate în acțiunile pilot propuse de municipalități. Proiectul SIMPLA este implementat în România de către Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba. #ItsSIMPLA

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe