NOUTATI

Consultare publica europeana in domeniul mediului

Comisia Europeana a lansat o consultare publica în cadrul realizarii “bilantului de calitate” al legislatiei UE cu privire la natura - Directivele “Pasari”si “Habitat”.
Acest bilant de calitate va arata daca actualul cadru de reglementare esteproportional si adaptat la scopul propus si daca sunt produse rezultate dorite. El masoara inclusiv relevanta, eficacitatea, coerenta si valoarea adaugata alegislatiei UE. Cu toate acestea, bilantul nu ia în considerare modificarile viitoarecare ar putea fi aduse legislatiei. Acest lucru va fi discutat, daca este necesar,într-o evaluare separata.
 
Adoptata în 1979, "Directiva Pasari" are ca scop protejarea tuturor pasarilor salbatice cele mai importante din întreaga UE si a habitatelor lor. Scopulstrategic este de a mentine sau a adapta populatia tuturor speciilor de pasari salbatice din UE la un nivel corespunzator cerintelor ecologice, stiintifice si culturale, tinând cont de conditiile economice si de recreere.
Adoptata în 1992, " Directiva Habitat" a introdus masuri similare pentruaproximativ 230 de tipuri de habitat si 1.000 de specii de animale si plantesalbatice, denumite în mod colectiv "specii de interes comunitar”. Obiectivul saustrategic este mentinerea sau refacerea habitatelor naturale si a speciilor de interes comunitar la un stadiu corespunzator de conservare, tinând seama decerintele economice, sociale si culturale si de caracteristicile regionale si locale.
 
Autoritatile publice, companiile private, ong-urile, cetatenii din UE, centrele de cercetare si mediile educationale sunt invitate sa completeze un chestionar disponibil si în româna https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=1922e1ca-7e99-4c79-8378-611149bc5ef9&surveylanguage=RO&serverEnv=# (pagina are nevoie de cateva zeci de secunde pentru deschidere). Chestionarul are 2 parti, una adresata in special marelui public, care nu necesita cunoastinte detaliate ale directivelor, si o alta adresata celor care au informatii aprofundate legate de tema consultarii.
 
Pentru orice alte detalii legate de aceasta consultare, va rugam sa va adresati direct Comisiei Europene la adresa de email: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe