NOUTATI

Buletin informativ al Comitetului Regiunilor al UE - Februarie 2016

 
Buletin informativ
al Comitetului European al Regiunilor
Buletin informativ al Comitetului European al Regiunilor - Februarie 2016  
    
    
   
 
 
 
 
  Ştiri
  Evenimente locale
Comitetul European al Regiunilor (CoR) invită cetățenii să vorbească despre Europa în cadrul unor evenimente publice locale și regionale !
  La cea de-a 116-a sesiune plenară a CoR au participat doi președinți, doi comisari europeni și un ministru olandez
Intervențiile reprezentanților de la nivel înalt au suscitat vii dezbateri în cadrul plenarei CoR din 10 și 11 februarie.
 
  CoR la lucru
  În domeniul educației, regiunile Europei cer investiții, nu reduceri
Sporirea resurselor și cooperarea în vederea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, spiritul întreprinzător și politicile de integrare nu ar trebui considerate cheltuieli, ci o investiție în viitorul Europei, au subliniat reprezentanții locali și regionali într-o dezbatere cu dl Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport. Comitetul European al Regiunilor și-a adoptat astăzi propunerile privind cooperarea europeană în domeniul tineretului într-un aviz elaborat de Csaba Borboly (RO-PPE), președintele Consiliului județean Harghita.
  Combaterea șomajului pe termen lung cu utilizarea integrată a fondurilor europene – propuneri din partea liderilor locali și regionali
Este nevoie de servicii publice de ocupare a forței de muncă mai eficiente și mai eficace pentru a aborda șomajul de lungă durată în Europa, se arată într-un proiect de aviz adoptat azi de Comitetul European al Regiunilor (CoR). Liderii de la nivelul local şi regional solicită, de asemenea, măsuri de consolidare a cererii de forță de muncă și propune, în acest scop utilizarea fondurilor structurale europene.
  Liderii locali solicită ca UE să modernizeze zonele rurale pentru a reduce decalajele de dezvoltare dintre urban și rural 
La 11 februarie, lideri de la nivel local s-au reunit la sediul CoR, spre a veni cu propuneri concrete de stimulare a modernizării zonelor rurale europene și de reducere a diferențelor de dezvoltare din ce în ce mai mari dintre zonele urbane și cele rurale. Declinul populației rurale reprezintă o problemă gravă în Europa, fiind necesară de îndată suplimentarea fondurilor pentru programele de dezvoltare rurală, pentru stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, subliniază autoritățile locale. Comitetul European al Regiunilor (CoR) sprijină elaborarea unei Cărţi albe privind o politică de dezvoltare post-2020 pentru zonele rurale, ca pregătire pentru viitoarea alocare de fonduri UE, care va începe în curând.
 
  Ştiri locale
  Ghid de bune practici în economia socială europeană
La sfârșitul anului trecut, s-a finalizat implementarea proiectului "Intreprinderi sociale responsabile", inițiativă prin care Consiliul Județean Ilfov, alături de partenerii săi, Centrul de Resurse pentru Cetăṭenie Activă și Fundația Creștină Rhema, a reușit să promoveze economia socială ca instrument flexibil pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă și încurajarea marilor companii, IMM-urilor, ONG-urilor și administrației publice să realizeze investiții în domeniu.
  Intervenţii integrate pentru şomeri
Interesat de o mai bună calitate a vieţii pentru locuitorii săi şi de creşterea gradului de ocupare a fortei de muncă ca potenţial vector de dezvoltare locală, Consiliul Judeṭean Buzău a iniţiat şi implementat proiectul "Program de intervenţii integrate pentru şomeri - certitudinea unui viitor durabil“, demers cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare“. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 9.541.224,10 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 9.201.638,40 lei.
  Consiliul Judeţean Alba elaborează prima versiune a Planului de Management Integrat al Siturilor Natura 2000 “Frumoasa”
Consiliul Judeţean Alba anunţă finalizarea elaborării primei versiuni a Planului de Management Integrat al Siturilor Natura 2000 “Frumoasa”, parte integrantă a unui proiect cofinanțat începând cu 2012 prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa Prioritară 4, din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și al cărui buget total a fost de 13.221.559 lei, din care fonduri UE 8.658.967 lei.
  Parteneriat între Consiliul Județean Iaṣi ṣi Primăria Iași pentru reabilitarea Mănăstirii Golia
Consiliul Judeţean Iaşi a finalizat, alături de Primăria Iasi, implementarea proiectului ”Reabilitarea Mănăstirii Golia – etapa II”. Beneficiind de un buget total de 25.139.418,36 lei, din care contribuţia Uniunii Europene a fost de circa 20 milioane lei, ansamblul este acum funcţional şi creşte valoarea culturală şi turistică a oraşului şi a întregii regiuni.
  « Pe două roţi între Turulung şi Magosliget »
« Pe două roţi între Turulung şi Magosliget » este un proiect transfrontalier finalizat la sfârşitul anului 2015 de Consiliul Județean Satu Mare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. Pentru reuşita acestei iniṭiative, partenerii consorțiului de implemenetare - consiliul județean, Direcţia Apelor Tisa Superioară (Ungaria), Societatea Carpatină Ardeleană din Satu Mare şi Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa din Cluj - au beneficiat de un buget total de 5.065.699 euro din care 4.303.3742,95 euro prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 710.538,75 euro contribuṭie naţională a celor două state membre participante la program ṣi 51417,3 euro contributie proprie a celor implicați.
  STARTUP EUROPE WEEK PIATRA NEAMȚ- un start entuziast pentru valorificarea ideilor de business
În cadrul inițiativei Startup Europe, promovată de Comisia Europeană, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, in calitate de Centru Enterprise Europe Network și Camera de Comerț și Industrie Neamț au organizat, în data de 4 februarie 2016, la Piatra Neamț, atelierul de lucru Startup Europe Week: „Am o idee! – Am și o afacere?!”.
 
  Agenda
 
1 martie A 7-a ședință a Comisiei NAT, Bruxelles 2 martie A 7-a ședință a Comisiei COTER, Bruxelles 3 martie Viitorul politicii de coeziune după anul 2020 - Conferința finală, Bruxelles 3 martie Competențele la nivel local contează: comunități de afaceri și teritorii inteligente, Torino
al Comitetului European al Regiunilor în presă!
Pentru a transmite un articol despre CoR pe care l-aţi citit, scrieţi-ne pe adresa PresseCdR@cor.europa.eu!
Europe in my Region
Homepage CoR
Homepage UE
Actiuni la nivel local
Contact
Abonare
 
          
Pentru a primi comunicatele de presă ale CoR, click aici
Dacă doriţi să nu mai primiţi buletinul informativ, click aici.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe